ЦИК разреши заснемане и излъчване от секциите при отчитане на резултатите от вота

Централната избирателна комисия разреши видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време в изборното помещение на избирателна секция след края на изборния ден при обявяване на гласуването за приключило.

Видеозаснемането и видеоизлъчването в реално време ще обхваща действията на Секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването; процесът на броене на хартиени бюлетини в избирателни секции, в които е гласувано с хартиени бюлетини, както и процесът на съставяне и попълване на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия се осъществява на определеното от районната избирателна комисия място, така че да не се затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт към районната избирателна комисия.

Видеозаснемането и видеоизлъчването се извършват при спазване на изискванията за защита на личните данни и на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването.

Не се допуска заснемане на избирателни списъци, подчертават от ЦИК.