Учениците ще трябва да бъдат с маски в клас и във физкултурния салон

Учениците ще трябва да бъдат с маски, ако часовете им по физическо са в салона вместо на двора

Учениците ще трябва да бъдат с маски, ако часовете им по физическо са в салона вместо на двора. Затова и в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, където е заложена мярка, се препоръчва в тези случаи децата да избягват интензивни физически упражнения, които водят до учестено дишане.

В документа е посочено, че носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително. Това важи и за ваксинираните педагози. Изброени са и 4 изключения, пише „Монитор“. При слънчево време и часове по физическо на открито учениците ще могат да свалят маските. Това се отнася и ако междучасието са излезли в училищния двор и спазват дистанция от 1,5 метра.

В насоките се препоръчва и провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно. Когато тази мярка се прилага и часовете са в двора, учениците също няма да има нужда да носят маски. Изключение може да се направи и за децата със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това. При зелен сценарий и заболеваемост до 100 на 100 000 за изминалите 14 дни малчуганите от предучилищните групи в училищата и начален етап също няма да има нужда да носят маски.

В насоките е посочено и кой ще има грижата за осигуряването на защитните маски. Родителите ще трябва да купуват на децата си, а за учителите – самите училища. Школата ще трябва да осигуряват защитни маски за лице и в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване.

Сред мерките, които са посочени в насоките, са и залагане на класна кабинетна система, при която учителят, а не учениците се местят, еднопосочно движение по коридорите, преминаване към двусменен режим за намаляване на паралелките, хранене по график. Препоръчва се и безплатно тестване на учениците за COVID-19 поне веднъж в седмицата само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти.

В насоките са разписани и четирите сценария за присъствено обучение. При зелен и жълт учениците са в клас, но при 10% отсъстващи от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители директорът може да отправя аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда. При червен сценарий училищата ще работят дистанционно по график, разработен от МОН, за преминаване в ОРЕС. Последни онлайн ще преминат най-малките ученици.

Учебните практики на професионалните паралелки също ще се провеждат присъствено. За ученици в риск от отпадане и ученици, чиито родители работят на първа линия, ще се допуска сформирането на сборни паралелки за присъствено, докато техните съученици са онлайн. За децата със СОП също ще бъде създадена организация за обучение в класните стаи, като за тези с по-висок риск от заразяване или тежко боледуване по желание на родителите се организира обучение от разстояние от електронна среда.