Уволнението на проф. Асен Балтов е било дисциплинарно, съобщиха от "Пирогов"

Уволнението на проф. Асен Балтов е било дисциплинарно, съобщиха от "Пирогов". Той е освободен в качеството му на заемащ длъжността „лекар, ортопедия и травматология“ в Първа клиника по ортопедия и травматология, считано от вторник, 14 септември.

"Днес проф. д-р Балтов бе за първи път на работа след двумесечен отпуск по болест", уточняват от здравното заведение.

„Подробните мотиви за прекратяване на трудовото му правоотношение са изложени в заповедта, с която проф. Балтов бе запознат лично в присъствието на изпълнителния директор на болницата. Същата служителят отказа да приеме. Съгласно българското законодателство всяко лице, което счита, че правата му са нарушени, има възможност да ги защити по съдебен ред“, посочват още от „Пирогов“.