Разследването по "Барселонагейт" в Испания е прекратено

Политика

15-02-2022, 16:35

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

ДАНС препратили „испанския доклад” на английски без подпис и печат

По повод големия медиен интерес по случая, придобил медийна популярност като „Барселонагейт“, Специализирана прокуратура предоставя следната информация:

До настоящия момент по досъдебното производство са проведени множество действия по разследването, включително е разпитан в качеството на свидетел бившият министър-председател на Република България Б.Б. Изготвени и изпратени са две Европейски заповеди за разследване (ЕЗР). Към момента в хода на воденото разследване не са налице достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от НПК за привличане към наказателна отговорност на конкретно лице. От събраната информация по делото е установено, че воденото разследване в Кралство Испания е прекратено.

Първата ЕЗР е от 05.10.2021 г. С нея са изискани материалите по две конкретни разследвания, провеждани от Прокуратурата в Барселона и Специализирана прокуратура в Мадрид, които имат връзка с разследването на българската Специализирана прокуратура. Въпросната ЕЗР е изпълнена от съдебните власти на Испания и материали по нея  постъпиха в Специализирана прокуратура на 14.02.2022  г. Документите са на испански език в обем от 219 страници. Възложен е превод на български.

Втората ЕЗР до прокуратурата в Кралство Испания все още не е изпълнена. 

Във връзка с изнесена в обществеността информация, че в МВР са получени от Кралство Испания документи и снимков материал по случая „къщата в Барселона“ и с оглед воденото в Специализирана прокуратура досъдебно производство с идентичен предмет, наблюдаващите прокурори са изискали предоставяне на информацията, налична в МВР. Един от основните принципи в наказателния процес е, че не могат да се водят две разследвания с един и същи предмет. До настоящия момент изисканите материали от МВР не са постъпили в Специализираната прокуратура. Съгласно чл. 46, ал.2 от НПК в изпълнение своите правомощия по повдигане и поддържане на обвинение за извършено престъпление, прокурорът ръководи разследването и осъществява надзор за законосъобразност.

След огласена в медиите информация, че от Испания материали по същия казус са получени и в ДАНС, на 14.02.2022 г. те са изискани от наблюдаващия прокурор и предоставени на Специализираната прокуратура днес, 15.02.2022 г.  - 26 страници текст на английски език. Незабавно е възложен преводът им на български език.

Към момента не е ясно на какво правно основание и от кого е изискана предоставената в МВР и ДАНС информацията по случая, така също от кого е изпратена. В съпроводителното писмо на ДАНС е посочено, че наличната при тях информация е постъпила от дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР на 01.02.2022 г  и не е получена до момента, в който е изискана от наблюдаващия прокурор. В посочените по-горе 26 страници не присъстват каквито и да е реквизити като адресат, институция, изготвила документа, подписи и печати на длъжностните лица, установяващи авторството на материала, с цел същият да бъде ползван като доказателство по делото. Следва да се посочи, че получена информация посредством международно полицейско сътрудничество няма правна стойност. Редът за събиране на доказателства е регламентиран в НПК и в Закона за Европейската заповед за разследване и е спазен от Специализираната прокуратура чрез издаването на ЕЗР до компетентните съдебни власти в Кралство Испания.

Специализираната прокуратура работи по конкретното разследване със съдебните власти в Кралство Испания, единствено посредством Националното бюро на България в Евроджъст и респективно - Националното бюро на Испания в европейската организация. По повод така постъпилите от ДАНС материали, ще се отправи запитване до Националното бюро на Кралство Испания в Евроджъст, за да се установи каква доказателствена стойност същите имат и изпращани ли са такива от Кралство Испания.