Високата смъртност от пандемията е намалила пенсионните разходи в Италия

Пенсионната възраст е на 67 години при минимум 20 години трудов стаж

През 2020 г., Националният институт по социално осигуряване INPS в Италия е спестил 1 милиард и 100 милиона  евро пенсионни разходи поради прекомерната смъртност от Covid -19, засегнала предимно гражданите и пенсионерите от 65-годишна възраст нагоре, предаде БНР. 

Отчита го докладът, представен в Сената, от центъра за изследване на социалното осигуряване Itinerari previdenziali, в който се посочва , че в резултат на това до 2029 г.  ще има по-малко разходи от общо 12 милиарда евро и системата остава стабилна. 

Уточнява се, че така ще бъде през следващите 15 години - чак до 2035г., когато предстои да се пенсионират родените до 1980 г.

Алберто Брамбила, директор на изследователския център, смята, че предсрочната възраст за пенсиониране на 62 г., трябва да се премахне. Пенсионната възраст е на 67 години при минимум 20 години трудов стаж със съответните вноски.