БАН присъжда награди на 24 млади учени

Общество

09-05-2022, 11:41

Снимка:

БАН

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Общото събрание на Българската академия на науките избра най-добрите си млади учени за 2021 година. Това информират от институцията.

Отличията ще бъдат връчени тържествено на 23 май, съобщават от БТА.

Наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се присъждат за постижения в девет научни направления. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти. За постиженията си през изминалата година двете отличия ще получат 24 млади учени.

Носителите на приза „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години в годината на конкурса. Отличените с награда "Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г.

Проф. Марин Дринов е един от съучредителите и първи председател на Българското книжовно дружество, прераснало в Българска академия на науките.

Иван Евстратиев Гешов е председател на Българското книжовно дружество от 1898 г. до 1911 г., както и първи председател на Българската академия на науките (1911 – 1924). По време на неговото ръководство е приет първият Закон за БАН.

Носители на наградата за най-млад учен "Иван Евстратиев Гешов“ ,конкурс 2021:

1. за постижения в научно направление "Информационни и комуникационни науки и технологии“:  ас. Симона Георгиева Неделчева от Института по информационни и комуникационни технологии;

2. за постижения в научно направление "Енергийни ресурси и енергийна ефективност“:  ас. Боряна Александрова Караманова от Института по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" и  ас. Стела Пламенова Паньовска от Института по инженерна химия;

3. за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“: маг. инж. Явор Алексиев Данов от Института по полимери и ас. Нина Бойкова Стоянова – Нанкова от Института по обща и неорганична химия;

4. за постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“: докторант Мартина Стоянова Савова от Института по микробиология "Стефан Ангелов";

5. за постижения в научно направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“: докторант Момчил Иванов Назъров от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

6. за постижения в научно направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“: докторант Георги Николов Миленков от Геологическия институт „Страшимир Димитров”;

7. за постижения в научно направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”: докторант Георги Юри Дикин от Института за балканистика с Център по тракология;

Носители на наградата за млад учен „Проф. Марин Дринов“, конкурс 2021:

1. за постижения в научно направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“: гл. ас. д-р Кристина Иванова Динева от Института по информационни и комуникационни технологии;

2. за постижения в научно направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“: гл. ас. д-р Елица Станиславова Петкучева от Института по електрохимия и енергийни системи "Академик Евгени Будевски" и гл. ас. д-р Ангел Петров Демерджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика;

3. за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“: гл. ас. д-р Александър Николаев Николов от Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" и ас. д-р Николета  Светлославова Стоянова от Института по полимери;

4. за постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“: гл. ас. д-р Йордан Николаев Георгиев от Института по органична химия с център по фитохимия и гл. ас. д-р Веселина Пламенова Узунова от Института по биофизика и биомедицинско инженерство;

5. за постижения в научно направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“: гл. ас. д-р Мария Николаева Качамакова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

6. за постижения в научно направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“: гл. ас. д-р Румяна Цветанова Божилова от Националния институт по геофизика, геодезия и география и ас. д-р Цветелина Величкова-Ташева от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите;

7. за постижения в научно направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“: гл. ас. д-р Цветан Ангелов Цветков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория и ас. д-р Стефан Асенов Георгиев  от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория;

8. за постижения в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”: гл. ас. д-р Александра Димитрова Миланова от Института за балканистика с Център по тракология и гл. ас. д-р Елена Иванова Борисова от Института по литература;

9. за постижения в научно направление „Човек и общество“: гл. ас. д-р Веселина Димитрова Качакова от Института по философия и социология;Снимка на Деня

Щрихи от Плевен