Министерството на финансите пое още 300 милиона лева нов дълг

Портфейл

10-05-2022, 14:52

Снимка:

МФ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Така общата нова задлъжнялост от началото на годината достига 1,8 милиарда лева

Министерството на финансите пое още 300 милиона лева нов дълг, става ясно от резултатите от проведения аукцион.

"На 09 май 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 460,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 78 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47,6 %, следвани от пенсионни фондове – 34,9 %, гаранционни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,7 %, и инвестиционни посредници – 0,8%", съобщиха от министерството на финансите.

Така общата нова задлъжнялост от началото на годината достига 1,8 милиарда лева.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"