Полицаи и надзиратели готвят нови национални протестни действия

Политика

13-05-2022, 13:31

Снимка:

СФСМВР

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

"Отбелязваме със съжаление, че нашите общи усилия да поддържаме и развиваме конструктивен диалог за намиране на устойчиви и взаимно приемливи решения, не са оценени. Това, както и липсата на ясна позиция, свързана с конкретен размер за увеличение на основните заплати на служителите в МВР и МП, на фона на ускорените темпове на растеж на инфлация и увеличаващите се задължения, породени от геополитическата криза, ни принуждава да предприемем национални протестни действия в защита на исканията ни поставяни от 20.02.2022 г."

Това заявяват Управителните съвети на Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ)в писмо до медиите.

Публикуваме пълния текст на позицията им:

На 27 април 2022 г. Управителните съвети на Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) - двете най-големи синдикални организации в сектор „Сигурност“, респективно в МВР и МП, се обърнахме към партиите от Управляващата коалиция, в качеството им на подписали Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 г. – 2025 г. В писмата, които изпратихме до тях, поискахме да се проведе среща, в определени от тях, време и място. Мотивите да поискаме подобни срещи бяха да бъдем запознати с постигнатото до момента в заложеното в Приложение №10 „Вътрешна сигурност“ от Споразумението. Право, което имаме не само ние -представителите на синдикалните организации, но и всички български граждани.

Очакванията на СФСМВР и ССЗБ от подобна среща бяха да се представят дейностите, извършени от народните представители - членове на политически формации, участващи в комисията по Вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание.

За нас е необяснима, липсата на отговор, по така поставената тема, предвид поетите задължения и изтичащите срокове, определени от самите представители на политическите партии в обсъждането на въпросното Споразумение. Липсват реални действия в подкрепа на декларираното намерение, изпълнението на предвидените в Споразумението мерки да е прозрачно и във пряко взаимодействие с представители на служителите и синдикалните организации в МВР и МП, както и със структури на гражданското общество. Категорично не приемаме начина на провеждане на социален диалог в МВР, тъй като в него е сериозно подценен съгласувателния и консултативен характер на подобна комуникация, като тя е сведена до съобщаване на проекти за решения. Проекти с неясни визия, без основания за тяхното изготвяне и приемане, без предвидени мерки за осигуряване на финансова обезпеченост, с липсващи възможности за промени.

Отчитаме като незадоволително изпълнението на поетите ангажименти и изразяваме разочарование от продължаващата липса на дефинирани политики, както и конкретни мерки и инструментите за тяхното реализиране от страна на МП. Твърдо не приемаме отсъствието на последователна държавна политика по доходите в структурите от областта на националната сигурност.

Неприемливо и напълно неоснователно е да се очаква подкрепата ни за каквито и да е промени в Сектор "Сигурност" в момент на абсолютна незаинтересованост от представителите на законодателната и изпълнителната власт и на фона на липсваща комуникация с представители на синдикалните организации в МВР и МП.

Недопустимо и напълно неоправдано е да се разчита да подкрепим корекции в системите на двете министерства, преди провеждане на по-широка политическа, обществена и професионална дискусия по темите, които засягат реформирането на Сектора.

Немислимо е да подкрепим планирани промени при отсъствието на гаранции за гарантиране на достойно място на служителите в МВР и МВР и техните представители. Невъзможно е да се съгласим с промени, които не поставят гражданите в центъра на системата за сигурност.

Отбелязваме, със съжаление, че нашите общи усилия да поддържаме и развиваме конструктивен диалог за намиране на устойчиви и взаимно приемливи решения, не са оценени. Това, както и липсата на ясна позиция, свързана с конкретен размер за увеличение на основните заплати на служителите в МВР и МП, на фона на ускорените темпове на растеж на инфлация и увеличаващите се задължения, породени от геополитическата криза, ни принуждава да предприемем национални протестни действия в защита на исканията ни поставяни от 20.02.2022 г.

УС НА СФСМВР

УС НА ССЗБСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"