НСИ: Средната продължителност на живота у нас намалява

Общество

20-05-2022, 14:53

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Българинът живее средно около 73,6 г., жените са по-дълголетни

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на България, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73,6 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с една година, съобщи Националният статистически институт.

Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70,1 години, докато при жените е със 7,3 години по-висока - 77,4 години. 

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,3 години, докато при жените остава непроменена.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,4 години по-висока (74,3 години), отколкото на населението в селата (71,9 години). Спрямо 2011 г. за населението в градовете намалението е с 0,3 години, а за населението в селата - с 0,1 години.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13 и 17,1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява с 0,3 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 70,5 години в област Видин до 75,5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8,4 години), а най-малка - в област Кърджали (5,7 години).