Бъдещето на индустрията за бързи кредити във времена на икономическа криза

Портфейл

10-06-2022, 13:46

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Икономическата криза безспорно оказва влияние върху всяка сфера на живота и бизнеса. По отношение на кредитната индустрия кризата е и опасност, и възможност за развитието на небанковите финансови институции, отпускащи бързи кредити.

Как икономическата криза застрашава кредитната индустрия?

Икономическата криза е свързана със загуба на работни места, инфлация, обезценяване на парите, безработица, намалено потребление. Потребителите, изтеглили бърз кредит и останали без работа, могат да срещнат непреодолими трудности да погасят заема си, което може да доведе до ръст на лошите кредити. Това, от своя страна, представлява опасност за стабилността на небанковите финансови институции, тъй като те не оперират с неограничени средства и всеки лош кредит влияе негативно на възможността им да отпускат нови заеми. Колкото повече се задълбочава икономическата криза, толкова повече се увеличава броят на необслужените заеми, а големият брой лоши кредити представлява опасност за индустрията и затруднява функционирането на фирмите за бързи кредити.

Правителството се опитва да ограничи негативните последствия от икономическата криза върху индустрията, свързана с бързите кредити. Например при мораториума върху кредитите по време на пандемията, причинена от Ковид-19, бързите кредити не бяха включени, тоест върху тях нямаше мораториум. Средствата, с които оперират фирмите за бързи кредити, са по-ограничени в сравнение с тези на банковите финансови институции, поради което подобен мораториум би означавал невъзможност за небанковите финансови институции да функционират нормално и да осигуряват необходимите кредитни продукти за потребителите.

Как икономическата криза стимулира кредитната индустрия?

Интересен факт е, че това, което застрашава кредитната индустрия – загубата на работни места и доходи, я и стимулира. Фирмите, които отпускат бърз кредит до минути като Vivus.bg не изискват от потребителите да докажат доход или да работят на трудов договор. Бързите кредити често се оказват единствена възможност за хората, останали без работа и нуждаещи се от заем. Това увеличава потребителите на бързи кредити и по този начин стимулира развитието на небанковите финансови институции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"