По предложение на омбудсмана депутатите гласуват: При корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените такси

Общество

14-06-2022, 10:24

Снимка:

Омбудсман на република България

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Омбудсманът Диана Ковачева ще участва днес, 14 юни 2022 г., от 13 часа в заседанието на Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление в парламента, където като първа точка в дневния ред е предвидено разглеждане на ЗИД на Закона за пътищата (ЗП). Това съобщиха от пресцентъра.
Припомняме, че омбудсманът внесе в регионалната комисия законодателно предложение с конкретни текстове заедно с приложени мотиви и оценка на въздействие, което бе припознато от председателя Настимир Ананиев и група депутати от управляващата партия ПП.
Повод за изготвяне на това предложение са многобройните жалби на граждани, които поради грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила при закупуване на е-винетки многократно са регистрирани като нарушители на Закона за движение по пътищата. Водачите на такива моторни превозни средства разбират за това случайно и с голямо закъснение, след наложени голям брой компенсаторни такси, едва когато са спирани от екипи на БГТОЛ.

„На практика те са санкционирани многократно за грешката, която неволно са допуснали при изписване на регистрационния номер на МПС, без дори да подозират че са нарушители“, мотивира предложението си омбудсманът.
Най-драстичният случай, огласен от проф. Ковачева още през м. февруари 2022 г., бе за регистрирани 50 нарушения в рамките на три месеца на един човек, за които той разбира на пътя от екип на БГТОЛ, като сумата, която трябва да заплати е 3 500 лв.
„Тук бих искала да подчертая, че санкциите биха могли да надвишат дори и цената на лек автомобил. Още повече, ако водачът откаже да плати компенсаторните такси, които го освобождават от административнонаказателна отговорност, предвидената глоба за движение без винетка по платената пътна мрежа за лек автомобил е 300 лв. Логично възниква въпросът - съответства ли санкцията на извършеното нарушение. Очевидно отговорът е не“, категорична е Диана Ковачева.
Според нея тази практика е недопустима, защото случаите на сгрешени винетки се приравнят със случаите изобщо на липса на платена пътна такса, регистрират се нарушения и се налагат многократно компенсаторни такси, без съответните водачи на моторни превозни средства да се уведомяват своевременно за това.

Затова омбудсманът предлага да се извършва корекция при сгрешени до три символа, каквато е една от най-честите грешки при покупка на винетка с изписване на буква О вместо цифра 0.
„При номер например СВ1000АК, грешката СВОООАК е в три символа и се дължи на неволно действие, очевидно няма умисъл”, допълва проф. Ковачева.
Тя предлага корекция и при неизписването на символ от регистрационния номер на автомобил, за каквито случаи е сезирана, което също се дължи на неволно действие.
„Освен това, действащата към момента разпоредба на чл. 10а, ал. 3б, изр. второ от ЗП: „Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.“, не решава проблемите на гражданите с наложените им компенсаторни такси. На това основание при корекция на е-винетка им се отказва анулиране, съответно връщане на заплатените компенсаторни такси. Усвояването по този начин на средства на практика води до неоснователно обогатяване”, пише омбудсманът.
Проф. Диана Ковачева подчертава, че корекцията на сгрешена винетка представлява единствено отстраняване на явна фактическа грешка. Затова предлага, действието на корекцията да бъде от момента на първоначално направеното волеизявление.
„На следващо място, задължителен елемент от субективната страна на административното нарушение е вината. Когато той липсва, не е налице нарушение и следователно не може да бъде реализирана административнонаказателна отговорност. При допусната фактическа грешка в изписването на номера, очевидно не е налице вина и следователно не може да бъде налагано административно наказание“, посочва общественият защитник.
Проф. Ковачева е категорична, че е необходим бърз и справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платени суми за компенсаторни такси при корекция на сгрешени винетки. Тя предлага кратък срок за това – до 5 работни дни, като възстановяване на сумите може да се извърши или по банкова сметка, посочена в заявлението за корекция от собственика/ползвателя на превозното средство, а ако не е посочена - на каса.
Омбудсманът допълва още, че спорните текстове в Закона за пътищата нарушават правата и интересите на гражданите и с предложените изменения ще се отстранят причините и условията за това.
Според нея е наложително въпросната законодателна промяна да засегне и заварените случаи.
Ковачева предлага още уведомяването да става по електронна поща, тъй като при закупуване на е-винетка електронната поща е задължителен реквизит при попълване на данните. Настоява и да се обмисли възможността за уведомяване и чрез SMS, тъй като Агенция „Пътна инфраструктура” е администратор на лични данни.