Работодателите питат за цената на природния газ за юли

Общество

05-07-2022, 12:52

Снимка:

pixabay

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените на природния газ за юли и посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на сайта на "Булгаргаз" ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на природния газ за юли 2022 г. Бизнесът настоява за незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво, предаде БТА. 

В писмото до енергийния министър, с копие до ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че съгласно договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване цена.

Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, смятат работодателите. Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за природен газ.

От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система и да може да формира доставна цена.