Значително увеличение на разходите за болнични от 2019 г. до 2021 г. отчитат от НОИ

Общество

06-07-2022, 12:40

Снимка:

НОИ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

От 2019 до 2021 г. разходите за временна неработоспособност поради общо заболяване са се увеличили с близо 35%. Вследствие на пандемията от COVID-19 броят на изплатените от Държавното обществено осигуряване (ДОО) работни дни на лица заради гледане на болен и карантина е нараснал повече от четири пъти. Това сочат данни от информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащаните парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО), персоналния регистър на осигурените лица и официални статистически данни. Данните са публикувани в новия брой на Информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ). Това предадоха от БТА.

Броят на лицата, на които е начислено поне едно парично обезщетение, е нараснал с 283,2 хил. души – от 972,9 хил. души през 2019 г. на 1 256,1 хил. души през 2021 г., отчитат още от НОИ. Данните показват, че има ръст в броя на изплатените от ДОО работни дни – от 17,3 млн. дни до близо 19,0 млн. дни. Нарастването за периода е с 1,7 млн. работни дни или с 10 на сто.

Отчита се още, че нарастването на общия брой издадени през 2021 г. (2 821,8 хил.) болнични листове е с 6,2 на сто спрямо 2020 г. и с 4,1 на сто спрямо 2019 г. (2 710,6 хил.).

Ръстът на среднодневния размер на паричните обезщетения при временна неработоспособност и временно намалена работоспособност поради общо заболяване е от 34,36 лева на ден през 2019 г. на 42,03 лева през 2021 г., или с 22,3 на сто, показва анализът на НОИ.

Най-голямо увеличение в процентно изражение на издадените болнични листове с плащане от ДОО, изплатената сума за тях и на платените работни дни за периода 2019-2021 г. се отчита при най-високите възрастови групи – 45-54 г., 55-64 г. и 65 и повече години. На тези три възрастови групи се дължи 71,2% (с 202,8 хил.) от нарастването на болничните листове с плащане от ДОО, 66,5% (със 136 104,1 хил. лв.) от нарастването на извършения разход по тях и 79,6% (с 1 370,5 хил.) от ръста на изплатените работни дни в отпуск по болест, посочват от НОИ.

В Информационния бюлетин на НОИ е представено и противодействието на опитите за измами със средства на ДОО. Посочва се опитът в тази посока на експертите от териториалното поделение на НОИ във Велико Търново, които се сблъскват със странни болести, скоростни майчинства и стаж в България, докато работникът е във Франция.

Представени са и актуалните резултати от изпълнението на т.нар. „мярка 60/40“, стартирала през март 2020 г. По оперативна информация на НОИ към 23 юни 2022 г. по мярката са изплатени 1 931,3 млн. лева. Броят на подкрепените работодатели е 13 669, като те са получили средства за запазване на заетостта на 334 907 работници и служители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен