Служебният военен министър забрани употребата на алкохол и наркотици в служебно време

Общество

19-08-2022, 17:10

Снимка:

МО

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Заповедта е публикувана на сайта на Министерството на отбраната

Служебният военен министър Димитър Стоянов подписа заповед, с която се забранява употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите.

Заповедта с вчерашна дата е публикувана на сайта на Министерството на отбраната, предаде БНТ.

В нея е записано, че в служебно време на военнослужещите им е забранена употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества.

Заповедта засяга военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции.

Освен това се забранява и продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на отбраната и армията.

При установяване на нарушение на забраната, военнослужещият ще се отстранява от военна служба, а при явяване на военнослужещ в състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, причинено от употребата на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества ще му бъде налагано наказание "уволнение".Снимка на Деня

Щрихи от Плевен