Гешев: Връщат се форми на престъпността, които смятахме за изчезнали (Видео)

Общество

26-10-2022, 11:23

Снимка:

ПРБ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Главният прокурор представи конкретни мерки срещу растящата престъпност на Национално съвещание на Прокуратурата на Република България

Три групи мерки срещу престъпността и корупцията бяха представени от главния прокурор Иван Гешев на Национално съвещание на тема: „Активизиране и организационни действия на Прокуратурата на Република България за противодействие на растящата престъпност“, което се проведе на 25.10.2022 г. в Националната следствена служба.

В съвещанието участваха административните и заместник-административните ръководители на апелативни и окръжни прокуратури, както и завеждащи следствените отдели в цялата страна.

При откриването на съвещанието главният прокурор Иван Гешев подчерта, че сред българските граждани е налице усещането за „абдикиране на държавата от изпълнение на задълженията й“. Причините за това са многопластови, като сред тях са и законовите промени, довели до закриване на органите на специализираното правосъдие, както и нестабилната политическа обстановка.

„Връщат се форми на престъпността, които смятахме за изчезнали. Причините са комплексни, сред тях е липсата на разбиране у ръководствата на някои институции за това що е държава и държавност. Резултатът от войната срещу съдебната власт, законодателният волунтаризъм и експериментите с правото е това, което виждаме - никой не е застрахован, че докато се движи по тротоара някой пиян или дрогиран шофьор няма да му причини телесна повреда или смърт. Виждаме мигрантите, виждаме какво се случва с ръста на телефонните измами“, заяви пред прокурорите и следователите Иван Гешев.

С оглед нарастващите рискове пред сигурността и обществения ред, които биха довели до реален провал в борбата с престъпността, главният прокурор Иван Гешев представи три групи мерки. С тяхното прилагане се цели незабавното активизиране на правоприлагащите и правоохранителните органи за провеждането на бързи и ефективни разследвания с цел защита интересите на българските граждани, тяхната собственост и права.

Първо – с оглед оптимизиране организацията по дела и преписки, свързани с организирана престъпност и корупция, по успешно приложения модел на работа на отдел първи „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура, в окръжните прокуратури в страната се създават отдели за разследване на организирана престъпност и корупция. „Това, което ще направи българската прокуратура, е да активизира борбата с престъпността в рамките на своите законови правомощия. Ще бъдат изградени звена за противодействие на организираната престъпност във всички окръжни прокуратури“, посочи главният прокурор.

Второ – с оглед извършен анализ и оценка на зачестилите престъпления по направленията организирана престъпност, разпространение и трафик на наркотични вещества, мигрантски натиск, „телефонни измами“, както и корупция „по високите етажи на властта“, главният прокурор предлага спешни съвместни действия с Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“, които да гарантират активната и функционална работа срещу извършителите на подобни престъпления. Ще се предложи създаването на съвместни екипи между ПРБ, МВР и ДАНС, които да анализират, оценяват и осъществяват постоянен мониторинг на наличните данни за посочените престъпления. Тези екипи в спешен порядък ще организират и провеждат съответните действия съгласно функционалната компетентност на всяка от институциите.

„Ще поемем отговорност, ще отворим, образно казано, ръце към всички институции, за да работим заедно с ясното разбиране, че това очакват българските граждани“, поясни главният прокурор.

Трето – с цел подобряване и оптимизиране на действащата организация за прием на граждани и създаване на условия за повишаване на общественото доверие в работата на прокуратурата, се възобновяват приемните на административните ръководители на прокуратурите в цялата страна за граждани, а поставените от тях въпроси и искания ще бъдат насочени по компетентност.

Пред административните ръководители на прокуратурите и завеждащи следствените отдели главният прокурор Иван Гешев обърна внимание на нуждата от активен диалог и съвместни действия между институциите по места за гарантиране на сигурността на българските граждани. „Предлагам възстановяване на регионалните съвещания, които съществуваха по апелативни райони съвместно с всички структури от правоохранителната система на регионално ниво. Целта е те да анализират спецификите на престъпността в съответния апелативен район и така да се постигне по-добра организация“, каза още главният прокурор Иван Гешев.