Според проучване: 27% от българите се затрудняват да плащат битовите си сметки

Портфейл

16-11-2022, 09:18

Снимка:

архив

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

27 на сто от българите срещат затруднения при плащането на битовите сметки и имат просрочени такива, показва проучване на Eurofound “Кризата с разходите за живот и енергийната бедност в ЕС”, съобщават от КНСБ.

Делът на анкетираните в ЕС, които съобщават, че са изостанали при плащането на сметките си за комунални услуги, варира от 7% в Дания и Швеция до 50 на сто в Гърция. Средно за ЕС този процент е 15,6. Тези хора са и най-силно изложени на риск от енергийна бедност.

Средно 28% от анкетираните в ЕС очакват да имат проблеми с плащането на битовите сметки през следващите три месеца, а 31% от домакинствата с автомобил прогнозират, че ще имат затруднения с плащането на разходите за поддръжката му.

От Европейската конфедерация на профсъзите днес акцентираха върху проучването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд) и заради тревожните резултати, свързани с отражението на кризата върху жените и обострянето на проблема с неравенството при заплащането.

Изследването показва, че жените са по-силно засегнати от повишаването на цените на електроенергията – 44% от самотните майки и 31 на сто от самотните жени очакват да изпитат затруднения при покриването на разходите за енергия през следващите три месеца. За сравнение такива трудности очакват 26% от самотните мъже и 30 на сто от двойките с деца. Ето защо равенството в заплащането с мъжете е необходимо повече от всякога, посочват от ЕКП.

Данните разкриват реалното отражение върху жените на неравенството в доходите. Средно за ЕС то е 13 на сто.  В същото време кризата с разходите за живот затруднява жените да избягат и от домашното насилие, тъй като са финансово обвързани и зависими от насилника-партньор и не могат да живеят само със своя доход.

Необходими са спешни мерки, посочват от ЕКП, и напомнят за плана от шест точки, който включва:

– Повишаване на заплатите, за да се отговори на нарастващите разходи за живот;
– Ограничаване на цените на енергията;
– Спешни плащания за тези, които изпитват най-големи затруднения да плащат сметките си;
– Забрана на прекъсването на доставките на енергия;
– Извънредни данъци върху свръхпечалбите на енергийните гиганти;