Гражданите могат да се обръщат към общините, за да започнат подготовка на документите за саниране

Общество

03-12-2022, 07:00

Снимка:

МРРБ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Общинските и районните администрации са водещи партньори по програмата за саниране 

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“. 

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

За улеснение на процеса на кандидатстване Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува списък на лица за контакт, които общинските администрации са определили.

Представителите на Сдруженията на собствениците могат да осъществят връзка с тях преди да започнат  подготовката на документи за кандидатстване, както и по въпроси свързани с цялостния процес на кандидатстване.