Гешев не подкрепя законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества

Общество

11-01-2023, 12:28

Снимка:

ПРБ

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Главният прокурор внесе становище в 48-ото НС

Главният прокурор Иван Гешев изпрати до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите в 48-ото Народно събрание Росен Костурков отрицателно становище на Прокуратурата на Република България по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен в парламента на 09.12.2022 г. от Владислав Панев, Албена Симеонова и група народни представители.

В становището се посочва, че законопроектът не следва да бъде подкрепен поради липса на необходимия минимум от правни съображения и убедителни аргументи за причините, които да налагат приемането му.

Припомня се, че прокуратурата е изразила отрицателно становище и по предходна законодателна инициатива за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен през април 2022 г. в 47-ото Народно събрание от Владислав Панев и група народни представители.

В становището, изпратено до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите Росен Костурков, е направен обстоен преглед на предложенията на вносителите на настоящия законопроект, представени в 12 параграфа, и на действащата към момента законодателна уредба.

Главният прокурор посочва, че от предложенията и мотивите към тях за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите остава неясно по какъв начин новата редакция на закона ще подобри организацията на обществените отношения и  ефикасността в дейността на държавните органи с оглед защитата на застрашените от разпространението на наркотични вещества обществени групи като се има предвид, че действащата сега уредба е достатъчно ясна и детайлизирана.

Не е отчетен и значителният риск за нарушаване на баланса на взаимодействие при осъществяване на общия и специален контрол между компетентните по този закон органи.

По отношение на предварителната оценка на законопроекта се посочва, че липсва изследване на съотношението между формулираните цели и очакваните резултати. Изложението и в тази част е изключително схематично и основано единствено на декларативни заявления за защита на данъкоплатците, привличане на инвестиции и нови работни места, посочва главният прокурор. 

Прокуратурата на Република България изразява отрицателно становище по предложения законопроект, тъй като съображенията на вносителите не са базирани на законодателна целесъобразност, насочена към организацията, правомощията и задачите на държавните органи за контрол на наркотичните вещества в страната.