Депутатите решиха: Без прекъсване на помощта при забавено ТЕЛК решение

Политика

19-01-2023, 11:13

Снимка:

архив

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат при забавяне на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи.

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на нови експертни решения на ТЕЛК или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) без прекъсване, прие парламентът.

Право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, решиха още депутатите.

Регионалната здравна инспекция ще уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, прие парламентът.
Измененията са в отговор на проблемите, породени от забавянето на решенията на органите на медицинската експертиза и невъзможността засегнатите граждани да упражняват правата си не по тяхна вина. До постановяване на ново експертно решение и влизането му в сила хората с увреждания на практика остават без средства и социална подкрепа, посочиха в мотивите си вносителите от ГЕРБ-СДС.

Затворът за репресираните лица по време на комунистическия режим ще се признава за действителен стаж за пенсия, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Вносител на промените е председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и група народни представители.

С приетите текстове периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, в които лицата, които са били в затвори, трудововъзпитателни общежития, лагери и места за задържане, както и времето, през което лицата навършили 16 години са били интернирани, изселвани и заселвани ще се зачитат за действителен стаж при пенсиониране. В мотивите към законопроекта изрично се посочва, че предлаганата промяна ще даде възможност за малък брой граждани, тези, на които не им достигат две години трудов стаж, да се пенсионират по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Депутатите улесниха достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти - граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС). Това стана с приемането окончателно на второ четене на промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на „Синя карта на ЕС“.

Парламентът прие на първо четене четири от общо пет законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Депутатите единодушно одобриха законопроектите на ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната", "Възраждане" и "БСП за България". Отхвърлен беше този на "Демократична България".

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Министерския съвет. С тях се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър.

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за горите, свързани с осигуряването на дърва за огрев. Подкрепа в пленарната зала получиха законопроектите на Десислава Танева (ГЕРБ-СДС), на Иван Иванов ("БСП за България") и на Иван Христанов ("Продължаваме промяната"). Отхвърлени бяха измененията, предложени от Александър Дунчев от "Продължаваме промяната".

Народното събрание прие на второ четене измененията в Закона за пазарите на финансови инструменти, с които се въвеждат мерки по прилагане на европейски регламент относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти.

Народното събрание ратифицира Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции.