Депутатите се събират на извънредно заседание днес

Политика

31-01-2023, 08:03

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Председателят на Народното събрание Вежди Рашидов свиква извънредно заседание на парламента днес от 11.00 часа. Разпореждането е на основание чл. 78, т.1 от Конституцията.

В дневния ред са включени второ гласуване на промените в Закона за здравното осигуряване, ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд, проект на решение за възлагане на Министерски съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2023 г. и за приемане на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. Годишните доклади за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и  Държавната комисия по сигурността на информацията за 2021 г. също са включени в програмата на извънредното заседание.