Депутатите изслушаха председателя на ЦИК и директора на "Информационно обслужване"

Политика

27-04-2023, 17:14

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Народното събрание изслуша председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова и изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. Предложенията за изслушване бяха внесени от народни представители от ПГ „Възраждане“.

В пленарна зала председателят на ЦИК Камелия Нейкова представи информация за процедурите по откриване на изборни секции в чужбина като част от организацията на проведените избори, а изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов за действията на представляваното от него дружество, свързани с техническата организация и провеждането на изборите и обработката на изборните резултати.

Парламентът продължи работата си с гласуване на текстове от проекта на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Беше прието за откритите заседания на постоянните и временните комисии на Народното събрание да се води съкратен протокол. В него ще се отбелязва дневният ред на заседанието и всички взети решения, както и аудио и/или аудио-визуален запис. Протоколът ще се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола и заедно с аудио и/или аудио-визуалния запис ще се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание най-късно в деня, следващ заседанието.

Народните представители решиха в срок от 5 дни след заседанието на комисията, чрез транскрибиране на аудио и/или аудио-визуалния запис в текст, служебно да се изработва пълен протокол от заседанието, който да бъде публикуван на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание най-късно седем дни след заседанието.

Протоколите от обсъждането на законопроекти да се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 72 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала, освен ако комисията реши друго, прие още парламентът.