МОСВ определи три допълнителни пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона

Общество

16-06-2023, 12:25

Снимка:

архив

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява пълно проследяване на възможни екологични щети в българската акватория на Черно море, след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка", разположен на река Днепър на територията на Украйна, съобщиха от ведомството.

В ситуации, изискващи прецизен мониторинг на Черноморския басейн, в работата по следене се включва и изграденият във варненското Висше военно-морско училище (ВВМУ) Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Той наблюдава в реално време и визуализира процесите в акваторията на Черно море, както и прогнозира посоката на движение на плаващи замърсители, разливи и петна.

Центърът е създаден с финансиране от МОСВ по програма „Интегрирано управление на морските и вътрешни води" на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., а стойността на финансирането е 1 147 655 Евро.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов възложи още на 8 юни засилен мониторинг на крайбрежните морски води на Басейнова дирекция „Черноморски регион" (БДЧР) – Варна и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), който се провежда в три пункта в крайбрежните морски води - Дуранкулак, Шабла и Калиакра, като същевременно МОСВ създаде допълнително още три пункта за мониторинг, разположени в бреговата зона.

В извършвания към момента мониторинг се включват допълнителни показатели, за да се следи потенциалното въздействие на водите по течението на река Днепър върху Черно море. Мониторингът ще се извършва веднъж седмично в брегови пунктове.

Местоположението на пунктовете е съобразено с възможностите за достъп по море, посоката на доминиращите течения и наличните за района батиметрични данни. Следи се потенциалният риск от замърсяване на морската околна среда вследствие на военните действия. Проследява се за наличие на нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий, а в отговор на нововъзникналата ситуация са включени и допълнителни показатели (пестициди и др.). До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели.

Към момента няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море. Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения до този момент не дават повод за притеснение. Следи се състоянието не само на крайбрежните, но и на водните течения навътре в морето. Мониторингът за състоянието на морските води е координиран с Министерството на туризма с оглед спокойното протичане на туристическия сезон.

Честота на пробовземане е достатъчна, за да бъде направена обективна оценка за моментното състояние на морските води. Резултатите ще бъдат своевременно предоставени на компетентните органи, съобразно необходимото време за анализ на определените показатели в пунктовете.

МОСВ всекидневно обменя информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.

Ролята на Министерството на околната среда и водите е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания ще се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Сигнали при възможни признаци на замърсяване по бреговата ивица могат да се подават на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088440 или 02/9888205, както и на електронен адрес: nccw@moew.government.bg Компетентните екипи на Министерството на туризма са в готовност за съдействие.