Програмата за хуманитарно подпомагане на украинци с временна закрила в България се удължава до края на септември

Политика

28-06-2023, 10:16

Снимка:

МС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Правителството удължи срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България, приета с РМС № 317 от 2022 г., до 30 септември 2023 г.

Според решението, хотелиерите ще продължат да получават 15 лева на ден на човек за настаняване. Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, след като лицата, търсещи временна закрила, са преминали през буферни центрове.

Поради липсата на изготвена от служебния кабинет интеграционна програма с реални мерки за приспособяване на лицата с временна закрила в България, правителството възложи на министрите на труда и социалната политика и на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за конкретни мерки за интеграция, които ще бъдат включени в нова програма.