НС изслуша министъра на отбраната заради инициативата за осигуряване на снаряди за Украйна

Политика

29-06-2023, 16:00

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Изслушването беше по искане на народни представители от ПГ „БСП за България“

Народното събрание изслуша министъра на отбраната Тодор Тагарев за заявеното от него включване на България в Инициативата на ЕС за осигуряване на 1 млн. боеприпаси и снаряди за Украйна и за изразената готовност от страната ни да подготвя бойни медици и бойни санитари в помощ на Украйна. Изслушването беше по искане на народни представители от ПГ „БСП за България“.

С решение на 48-ото Народно събрание се разрешава пребиваването на до 60 лица от въоръжените сили на Украйна за всяка календарна година за участие в модули за подготовка на бойни санитари на територията на България, припомни министърът на отбраната Тодор Тагарев в пленарна зала.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Измененията са свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II). С тях се цели подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското законодателство за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на европейски директиви, така и със стандартите на Специална група за финансови действия (FATF).

Една от основните промени е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик.