Учителите с "роля", правят от двойкаджиите - отличници

Общество

13-11-2012, 09:00

Снимка:

Impact Press Group

Автор:

bulgariautre

Всичко от Автора

Стратегията на МОНМ е подкрепена с 4 млн. лева и влиза за обсъждане в правителството

За първи път в България се подготвя Стратегия за превенция за намаляване на броя на отпадащите ученици и на преждевременно напусналите образователната ни система, съобщи заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова пред БТА.

По думите й чрез стратегията се целят 2 неща - приобщаване на децата от етническите малцинства и превенция за намаляване на отсъствията. За тези цели ще работят и две  национални програми.

Първата е "С грижа за всеки ученик" с бюджет от 2 000 000 лева и в нея има специален модул за подпомагане и допълнителна работа на ученици с ниски резултати. От тази учебна година има и нова програма "На училище без отсъствия", като мярката "Без отсъствие" е също с бюджет от 2 000 000 лева, поясни Милена Дамянова.

Тя отбеляза, че има разлика между термините "отпаднали ученици" и "преждевременно напуснали" училище.

Така например отпаднали са учениците, които са в ученическа възраст и за учебната 2011/2012 година те са били 2 693-ма от общо 732 296 ученици в страната.

Според Дамянова тази цифра е изключително малка, като в други страни в Европа този процент е доста по висок.

Данните сочат, от тези 2 693 ученици у нас през миналата година заради отсъствия са отпаднали от училище 1 036 ученици, заради слаб успех - 42-ма, а по социални и семейни причини - 1 615 ученици.

Терминът "преждевременно напуснали" пък се отнася за младите хора на възраст между 18 и 24 години, които са с основно или с по-ниско от основното образование. Процентът у нас на тези младежи за 2011 г. по данни на Евростат е 12,8 на сто, като средният - за ЕС е 13,5 на сто, уточни още Дамянова.

Заместник-образователният министър разказа и за друга популярна мярка за задържането на учениците в училище - за учителя-ментор или наставник.

Тази "роля" се изпълнява от учител, който осъществява диалога с учениците, подпомага социализацията им, работи в сътрудничество с класния ръководител. Класният ръководител и наставникът пък посещават домовете на децата, стремят се да привлекат за партньори и съмишленици и техните родители.

Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система през ноември ще бъде обсъдена на кръгла маса, а до края на декември трябва да бъде представена в Министерския съвет, съобщи заместник-образователният министър.

По думите й стратегията обхваща всички работещи добри практики и обединява натрупаният през годините опит.