С 3 млн.лв. рекултивират депото в Созопол

Парите

28-11-2012, 10:09

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

75 дка ще бъдат озеленени след рекултивацията на депото

Старото депо за отпадъци в Созопол е едно от общо 37-те депа в страната, които ще бъдат закрити и рекултивирани. Финансирането идва от Оперативна програма „Околна среда” и е на стойност над 97,6 млн.лв.

Средствата са предоставени безвъзмездно за управление на дейностите по опазване на околната среда за изпълнение на функциите по реализацията на проектите за закриване на депата. С тях ще бъдат рекултивирани и озеленени общо 1 620 декара общински терени,на чиято площ са се намирали депата.

Срокът за изпълнение е до юни 2015 година, информират от пресцентъра на община Созопол и допълват, че закриването на старото общинско депо за неопасни отпадъци е  наложащо след изграждането на новото Регионално депо за битови отпадъци, което обслужва освен община Созопол и общините Приморско и Царево.

Обектът е от първостепенно значение и е включен в Общинската програма с решение на общинския съвет. Изработен е проект след подробно геодезическо и топографско заснемане, проучена е собствеността на имотите и начинът им на трайно ползване.

За целта са новообразувани два имота, като са пътна връзка са определени 1,606 дка и за рекултивация и озеленяване 75,481дка.

В обхвата на обекта има както общински, така и частни земи и в тази връзка общинската администрация вече е предприела процедура по отчуждаване на засегнатите имоти, като на собствениците е изплатено дължимото обезщетение.

Изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци стартира в края на м. ноември, като общата му стойност е над 3 млн.лв.
От местната управа са сигурни, че реализирането на проекта ще създаде условия за подобряването на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната, покрита със стари депа за битови отпадъци.
Крайните резултати, които се очакват след изпълнението на дейностите, са укрепване и запечатване на телата на депата, изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на инфилтратните и повърхностните води от тялото на рекултивираното депо и озеленяване на терените в него, обобщават от местната администрация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"