ЦИК пусна кампаниите за референдума във Facebook

Финансирането за всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лева

Информационно-разяснителната кампания за насрочения на 27 януари 2013 г. национален референдум се организира от инициаторите за неговото провеждане, реши Централната избирателна комисия (ЦИК).

Информационно-разяснителната кампания се открива на 27 декември 2012 г. – 30 дни преди датата на референдум, и приключва в 24.00 часа на 25 януари 2013 г.

Кампанията се води на български език. Регистрираните инициативни комитети и 76-те народни представители имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

За целите на провежданата информационно-разяснителна кампания те имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима.

Всеки агитационен материал трябва обаче съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание, пише в решението на ЦИК.

Общият размер на финансирането за всеки от участниците в информационно-разяснителната кампания не може да надхвърля 2 000 000 лева.

В решението си ЦИК посочва, че не са медийни услуги социалните мрежи. Което означава, че най-популярните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове могат да изиграят голяма роля за решаването на крайния резултат от гласуването.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"