"София Тех Парк" ще ни струва €50 млн.

С половината от тях ремонтират сградите на бившата казарма на 4-ти км

Проектът за "София Тех Парк" ще допринесе за развитие на върховите постижения в България, обяви Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел "България" в ГД "Регионална и градска политика" в Европейската комисия.

Той днес присъства на официалното подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за създаване на научно-технологичен парк в столицата.

Изграждането на първия подобен проект у нас ще струва 50 млн. евро, като 42.5 млн. евро се осигуряват от Оперативна програма "Конкурентоспособност" и 7.5 млн. евро са национално съфинансиране.

Дружеството "София Тех Парк" бе създадено в началото на юни 2012 година и е 100 % собственост на МИЕТ.

Изпълнителният директор на  дружеството Елица Панайотова обясни, че около половината от парите ще се изразходват за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се намира паркът.

Около 30% ще са предназначени за оборудването в лабораториите на парка, който ще бъде разположен на 250 000 кв. м в София в бивш имот на Министерството на отбраната на 4-ти километър.

По думите й целта на "София Тех Парк" е да доизгради екосистемата за подпомагане на иновациите и новите технологии, както и да подсили създаването на икономика на знанието в България.

“Това е проект, който през следващите 10-15 години предстои да се разраства”, отбеляза тя.

Паркът ще бъде фокусиран върху информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелените технологии.

Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност и много други.