Повече приходи за България от "Дунав мост" 2

България и Румъния подписаха Споразумение за създаването на моста

Приходите от Дунав мост 2 ще бъдат разпределяни пропорционално на направените инвестиции и по-голяма част от тях ще отиват за България.

Това стана ясно по време на подписването на Споразумението между министъра на транспорта Ивайло Московски и Септимиу Бозашу, държавен секретар на Министерството на транспорта на Румъния.

Споразумението е за създаване на съвместна търговска структура-оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав.

"Отговорността налагаше да приключим тази важна задача, за да гарантираме пускането в експлоатация на моста през тази година и да защитим българския интерес", каза Московски.

По думите му първото заседание на българо-румънското дружество за управление на Дунав мост 2 ще се състои на 12 март, когато най-вероятно ще бъде решена и датата за неговото откриване.

Такси ще се събират само за пътните превозни средства, като самият пункт ще бъде разположен на румънският бряг, а точно колко ще са таксите за преминаване през моста ще стане ясно след допълнителни консултации.

ДДС ще се начислява съгласно румънското законодателство, когато трафикът е в посока Румъния – България и по българското, когато е в посока България – Румъния.

Двете страни се споразумяха операторът да бъде учреден под формата на акционерно дружество със седалище във Видин. Той ще образува фонд "Рехабилитация", в който ще се отделя 10% от печалбата на дружеството.

Всяка от двете държави ще придобие акции, съставляващи 50 на сто от общия брой. Дружество ще бъде с двустепенна система на управление, с 4-членен надзорен съвет и 3-членен управителен, като в надзорния съвет двете страни ще са представени от еднакъв брой членове.

Председателят на надзорния съвет ще бъде избиран на принципа на ротацията между представителите на двете страни. За осигуряване на контрол и отчетност на дейността на акционерното дружество да бъде назначен и вътрешен одитор.

Средствата на фонда ще могат да се използват само за дейности по реконструкция на пътя и рехабилитация на мостовото съоръжение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен