Система за управление на отпадъци ще обслужва 400 хиляди в Бургаско

На юг от Бургас проблема с отпадъците е решен, там функционира Регионално депо обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево

Стартира процедура по проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, информират от пресцентъра на областния управител. 

Системата ще обслужва територията на девет общини в областта, 210 населени места, или общо население от 400 000 души.

Стойността на проекта е 43 231 121.10 лв. За да стартира строителството на този важен инфраструктурен обект, отговарящ на европейските и национални изисквания за устойчиво управление на отпадъците е необходимо обаче да бъде обявен за обект с регионално значение по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Това е в правомощията точно на Областния съвет за развитие на област Бургас. Днес на свое заседание Областния съвет за развитие на област Бургас взе решение за обявяване на обекта за такъв от регионално значение, с което се дава възможност на областния управител Константин Гребенаров да издаде строително разрешение за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците.

На юг от Бургас проблема с отпадъците е решен, там функционира Регионално депо обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. Очаква се проблемът с отпадъците да бъде решен и в община Малко Търново.

В процес на приемане е решение на Министерски съвет за учредяване право на строеж на общината за изграждане на депо за твърди отпадъци. С това и след завършване на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, включваща общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе, цикъла за управление на отпадъците в област Бургас ще бъде изцяло затворен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен