Бум на кражбите от магазини second hands

Мисия Бургас

05-03-2013, 16:32

Снимка:

Славея Стоянова

Автор:

Славея Стоянова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кражбата на GSM N1 сред престъпленията от момичета

Арт терапия помага на непълнолетните осъдени младежи да осъзнаят постъпките си

Кражбите на храна заради недоимък и отмъкване на стоки от магазини втора употреба, заради занижената охрана в тези обекти, са на челните места при престъпленията, извършени от непълнолетни в Бургаско.

Това стана ясно от годишния отчет на местната Комисия за борба с противообществените прояви. За разлика от миналата година, когато децата най-често опитваха да отмъкнат GSM или луксозни стоки от моловете, тази година има пик на домовите кражби, както и на тези от second hands магазини и обекти за хранителни стоки.

"За миналата година отново водещото престъпление е кражбата - 85 и има прираст в сравнение с 2011-а, когато са били 79. След кражбите се нареждат престъпления, свързани с хулигански прояви. Разгледали сме 18 такива случая. На трето място са престъпления, свързани с умишлено нанесена телесна повреда - 15 случая. Тази година има рокада, тъй като миналата на второ място бяха престъпленията, свързани с умишленото нанасяне на телесна повреда. Като цяло сме разгледали 156 случая, свързани с обществено опасни деяния", каза секретарят Десислава Василева.

44 отпаднали от образователната система през 2012-а

44 деца от региона, преминали през комисията, са отпаднали от образователната система през миналата година, а 32 от тях никога не са посещавали училище.

Вече е създаден и регистър за всички неучащи и неработещи непълнолетни в община Бургас, които са преминали през местното звено на комисията. В този аспект се наблюдава силен спад, тъй като през 2011-а случаите са били 94. Две момчета -  от дом "Ронкали" и Коджакафалията, пък са били изведени от домовете през миналата година. Едното момче е настанено във възпитателно училище, а другото в социално-педагогически институт. И в двата случая децата са проявявали изключителна агресия както към останалите пребиваващи в домовете, така и към възпитателите. В момента се опитват да настанят и едно момиче в СПИ, тъй като постоянно бягало, за да се среща с пълнолетен мъж. 

Обществени възпитатели от ромски произход работят с малцинствата 

През тази година към комисията са назначили двама обществени възпитатели от ромски произход, които владеят и турски език. Това е една от мерките, които са предприети във връзка с трудностите при изготвянето на доклади и работа с деца и техните семейства от малцинствени групи. Както Burgasutre писа до сега често родителите и близките реагирали враждебно и често се налагала намеса на полицията. Освен това обикновено населението в тези зони имали по две имена, което допълнително затруднявало издирването на конкретното лице. След като новите обществени възпитатели започнали работа и поели районите с малцинствено население тези проблеми отпаднали, обобщи Василева. 

Арт терапия помага на напълнолетните осъдени 

През миналата година 12 момичета с наказание пробация са започнали да посещават курс арт терапия. Тя се провежда веднъж в седмицата, в рамките на час. Експертите отчитат, че методът е изключително благоприятен за деца в риск и с течение на времето сами са искали да посещават занятията.

"В рамките на два месеца групата успя да изпълни голямата част от поставените цели, които бяха провокирани с интерактивен подход да се замислят върху причините на извършените деяния и да визуализират своето бъдеще", обясниха експертите. 

Клуб "Млад полицай" пък е съвместна инициатива на МВР и инспекторите от детска педагогическа стая, в който бяха включени общо 50 деца. Малчуганите се запознаха с работата на полицаите, пожарникарите, както и бяха посетени звената на специалните части за борба с организираната престъпност и Местната комисия за трафик на хора. 

Работодателите не наемат осъждани младежи или попаднали в институция 

Все още малко работодатели дават втори шанс на осъждани младежи. Въпреки че докато са в институциите децата придобиват знания и посещават часове за професионална подготовка като дървообработване след напускането й младежите често се връщат към криминалните прояви, защото изключително трудно си намират работа, отчетоха експертите. Основна причина за това, е че все още работодателите не са склонни да дадат шанс и да наемат хора, които са били осъждани или за изтърпявали някакъв вид наказание.  

Затварят Коджакафалията 

До няколко месеца се очаква да бъде затворен дома за деца в центъра на града. Момичетата и момчетата, които го обитават в момента, ще бъдат настанени в модерни жилища от семеен тип. 

"През тази година предстои закриване на Дома за деца лишени от родителска грижа Коджакафалията и се създават центрове от семеен тип, където децата се извеждат. Екипите в тези домове, от семеен тип, са по-големи от броя на децата, кото в Коджакафалията не можеше да се случи. Там са обособени специални помещения, кухни, перални, където децата могат да продобиват навици и сами да извършват дейности, в голямата институция не можеха", каза още Василева.