Българите бягат от Видин и Враца, отиват в София

С брой на населението от 200 хил. до 300 хил. души пък са шест области

Националния статистически институт показа окончателните си резултати: най-малка по брой на население е област Видин, в която живеят 97 536 души ( 1.3% от населението на страната), а най-голяма е област София (столица) - 1 301 683 души (17.9%).

В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 31.0% от населението на страната.

С брой на населението от 200 хил. до 300 хил. души са шест области, които обхващат 20.7% от българите. Шест са областите с брой на населението над 300 хил. души, като в първите две от тях - София (столица) и Пловдив, живее повече от една четвърт от населението. Трета по брой на населението е област Варна - с население 473 хил. души, следват Бургас (413 хил. души), Стара Загора (330 хил. души) и Благоевград (320 хил. души).

Само населението на област София (столица) се увеличава спрямо 2011 година. При всички останали области има намаление, като най-голямо е то за областите Видин (2.0%) и Враца (1.7%).