Пенсионерите ще получат енергийни помощи отново

Всички, получили помощи през 2012/2013 г., запазват това право

Всички пенсионери, получили енергийни помощи през изминалия отоплителен сезон, ще имат право на подпомагане и през зимните месеци на 2013/2014 г. , съобщават от МТСП.

Това ще бъде ефектът от промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Изменението повиши коригиращия коефициент, който се прилага при изчисляването на дохода, даващ право на енергийна помощ. По този начин увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. няма да отнеме правото на пенсионерите, подпомагани през 2012/2013 г., да получат целева помощ за отопление и през следващия сезон.

Промяната в наредбата беше обсъдена в Комисията по доходите към Националния съвет за тристранно сътрудничество и получи принципната подкрепа на социалните партньори.

Приетата промяна в наредбата не поражда допълнителни финансови ангажименти за следващото правителство.