Утре очакваме повишаване на нивото на Дунав

Вече е обявен жълт код

Повишаване на нивото на река Дунав в българския й участък се очаква в неделя.

Вече е обявен жълт код - повишено внимание на оперативните органи за защита при наводнения в зависимост от по-нататъшното развитие на високата вълна. Областните управи, Гражданска защита, басейновите дирекции и АЕЦ „Козлодуй“ вече са получили предупреждение за опасността.

По данни на МОСВ около 9 юни в горното течение на българския участък на река Дунав водното количество ще достигне средния праг - симулирано водно количество с период на повторение веднъж на 2 години.