Общини събират незаконни такси за предучилищна

Държавата осигурява 1652 лв. годишно на дете.

Таксата, която общините събират от родителите на деца в подготвителните групи в детските градини, е незаконна.

И най-малкото съмнение за това отпадна, след като последната възможна инстанция - Върховният административен съд, се произнесе по казуса.

Проблемът е, че държавата задължава децата на 5 и 6 г. да посещават подготвителни групи, но не осигурява финансово тази дейност. Така по закон родителите са освободени от плащане на такса за задължителната предучилищна подготовка, но с местни разпоредби общините им събират всеки месец пари. Всички знаят, че е незаконно, но се аргументират с целесъобразност.

Предучилищната подготовка да е задължителна. А е безплатна, защото държавата осигурява единен разходен стандарт. За току-що приключилата учебна година той бе в размер на 1652 лв. годишно на дете. Дават се допълнително по 62 лв. на година за хранене.

Сметките на държавата са, че парите трябва да са достатъчни за цялостната издръжка на децата в подготвителните групи. Но според общините тази сума не стига доникъде.

Една учебна година - от 15 септември до 31 май, има 174 учебни дни. Според зам.-кмета по просвета в община Шумен Живка Тонева парите стигали за 112 присъствени дни. Едно от оправданията е, че междувременно са въведени нови изисквания към храненето на децата, което оскъпява издръжката им.

Засега въпрос без отговор е как едни администрации се справят, без да събират допълнителни пари, а други - не. Може да се спори и за това защо в различните градове искат различни суми.

Като че ли в едните децата ядат филии с пастет, а в другите - сьомга. Каквато и да е сумата, при всички случаи недостатъчното финансово обезпечаване на разпоредбата в закона ощетява родителите. Парадоксът е, че от една страна, държавата ги задължава децата им да посещават подготвителни групи. А от друга - общините им събират пари затова, че изпълняват това задължение.