Орешарски иска Изборният борд да остане

Днес е последното заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори

В Министерския съвет се провежда последното заседание на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. То се състои по искане на участниците, за да бъдат представени впечатления и анализи във връзка с проведените избори.

Внимателно ще обсъдим въпроса за бъдещето на Изборния борд, посочи председателят на борда проф. Емилия Друмева.

Сред участниците са зам.-председателят на парламента Мая Манолова, проф. Михаил Константинов от Информационно обслужване, Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда.
В заседанието участва и министър-председателят Пламен Орешарски. Той предложи да се запази Изборният борд към Министерския съвет.

"Препоръките, които сте извели от изминалите заседания, са впечатляващи и в голяма степен могат да бъдат добър ориентир при усилията за подобряване на изборните правила. Предлагам да обсъдите възможността да запазим тази рамка, която не е разписана по надлежен ред от бюрократична гледна точка, но има вече установена добра практика. Мисля, че е доста рисково, ако започнем да правим нови организационни форми. Да запазим съществуващата организация, която ще ни бъде много полезна при изработването на новия Изборен кодекс”, заяви премиерът. "Ние няма да имаме работа всяка седмица, може би даже не всеки месец”, каза Орешарски.