Клисарова секва кранчето на фонд "Научни изследвания"

Липсвали схеми и правила, които да гарантират законното изразходване на средствата

"Има сериозни основание да считаме, че при отпускането на средства за фонд "Научни изследвания" не е спазен законът за държавните помощи и правилникът за прилагане на този закон".

Това съобщи на пресконференция министърът на образованието, младежта и науката Анелия Клисарова. Тя посочи, че във фонда липсват вътрешни схеми и правила, които да гарантират законообразното изразходване на средствата. До Министерство на финансите е внесено писмо по този въпрос. По думите на Клисарова, до завършването на проверките е забранено разходването от средства на фонда от финансовото ведомство. Отново ще бъде направена и проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция на фонда.

Според Клисарова новото ръководство на фонда не е предприело мерки да изпълни препоръките след предишните проекти. Сред откритите нарушения са нееднакво прилагане на критериите за проект, класиране на проекти с по-ниски точки от други, класиране на проекти, които не отговарят на обявените приоритетни области.

Клисарова каза още, че в Министерство на образованието са назначени много лица без конкурс, а чрез заобикаляне на закона. "Има много хора, назначени на непълен работен ден, което не задължава да бъде с конкурс", обясни тя.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"