Раздвижване на строителния пазар регистрират от НСИ

Българинът живее все по-натясно

Раздвижване в  строителния пазар, показват предварителните данни в доклада на Националния статистически институт. Новопостроените жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. са  с 5.4%, или 134 жилища повече от тези през същия период миналата година. Увеличение има и при тези от тях въведени в експлоатация. За второто тримесечие на 2013 г. те са 561 с 1.6% или с 9 повече от миналата година.
Най-голям дял от въведените в  експлоатация новопостроени жилищни сгради се пада на тези стоманобетонна конструкция - 72.5%,  с тухлена - 25.8%, с „друга” - 1.4%, и с панелна - 0.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се наблюдава увеличение само на дела на тухлените сгради.
Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.7%), следвани от жилищните кооперации (18.9%), и в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят им нараства съответно с 32 и 13, докато новопостроените вили и сгради от смесен тип намаляват съответно с 29 и 8.
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 121 сгради с 592 жилища в тях, Бургас - 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив - 48 сгради със 179 жилища.
Близо половината от тях са с две стаи (46.6%), следвани от тези с три стаи (28.2%). Има увеличение на едностайните,  двустайните и жилищата с четири и пет стаи и намаление на жилищата с три и шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2013 г. е 213.2 хил. кв. м, или с 0.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Жилищната площ също нараства с 2.0% и достига 139.3 хил. кв.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.9 кв. м през второто тримесечие на 2012 г. на 81.1 кв. м през същото тримесечие на 2013 година.
Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра - 174.8 кв. м, и София - 150.8 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград - 56.3 кв. м, и Плевен - 58.9 кв. метра.