Обучават студенти на статистика

Мисия Добрич

03-09-2013, 11:23

Снимка:

ТСБ

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Проект „Студентски практики” в ТСБ - Добрич

По повод инициативата „2013 - Международна година на статистиката” ТСБ -Добрич успешно се включи в проект „Студентски практики” на Министерството на образованието и науката. Той се изпълнява в партньорство с всички висши училища в България.

В проекта на територията на ТСБ-Добрич участваха трима студенти от специалност „Статистика и иконометрия” в Икономическия университет - гр. Варна.

ТСБ-Добрич предостави възможност за придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията им. Обучението се проведе в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда.

Бяха изпълнени задачи, възложени от ТСБ, съгласно предварително изготвен регламент. Програмата за позицията „Статистик” включваше участие в събирането и обработването на статистически данни за изследванията от Националната статистическа програма. Студентите бяха запознати и с утвърдената методология и организация за провеждане на статистическите изследвания.

Студентите усвоиха умения за работа с информационните системи на НСИ и се запознаха с отчетността на фирмите и организациите от област Добрич. Бяха включени и в анкетите „Работна сила”, „Домакински бюджети”, „Потребители”, „Туристически пътувания и разходи за туризъм на домакинствата”.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен