Новини с таг ТСБ

Намалението на населението е в резултат на външната миграция

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и...

Мисия Добрич | 02-10-2018, 10:33 | dobrichUtre.bg

През второто тримесечие на 2018 година

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали раз...

Мисия Добрич | 03-09-2018, 10:48 | dobrichUtre.bg

Към 31.12.2016 г

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12....

Мисия Добрич | 27-03-2018, 11:11 | dobrichutre.bg

Започнал е строежът на 15 жилищни сгради

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали...

Добруджанци | 13-03-2018, 10:40 | dobrichutre.bg

При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 61.5%

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни...

Животът | 14-11-2017, 17:52 | starazagorautre.bg

Намалява средната полезна площ на едно новопостроено жилище

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни...

Мисия Добрич | 14-11-2017, 11:30 | dobrichutre.bg

Пенсиите продължават да са втория по значимост източник на доходи

През 2016 г. в област Добрич годишният общ доход средно на лице от домакинство е    ...

Мисия Добрич | 26-09-2017, 10:51 | dobrichutre.bg

Населението на област Добрич е намаляло с 1 318 души

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и...

Добруджанци | 21-09-2017, 12:09 | dobrichutre.bg

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 г. е 34.3%

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2017 г. са 11 687, или с 3.1...

Мисия | 21-09-2017, 10:10 | starazagorautre.bg

Най-търсени са тристайните

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни...

Мисия Добрич | 14-09-2017, 10:37 | dobrichutre.bg

Започнал е строежът на 64 жилищни сгради със 105 жилища

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали раз...

Мисия Добрич | 07-09-2017, 10:23 | dobrichutre.bg

Криминалната активност в региона нараства с 14.1 на сто за 2016 година

Около 38 на сто от обвиняемите 844 души за извършени престъпления в Добричка област са получили ефектив...

Крими | 03-08-2017, 11:54 | dobrichutre.bg

През 2016 г. броят на културните ценности намалява

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеит...

Добрич Лайф | 14-06-2017, 11:58 | dobrichutre.bg

Средната брутна месечна работна заплата за месец март е 781 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно п...

Животът | 06-06-2017, 10:38 | dobrichutre.bg

В обществения сектор тя е 836 лева

Средната работна заплата в Добричка област нараства до 788 лева в края на 2016 година като бележи увели...

Парите | 21-02-2017, 12:06 | dobrichutre.bg