Квотата на ваучерите за храна отново е изчерпана

Раздадени са ваучери за храна за 200 млн. лева за 2013 г.

Досега за 2013 г. са раздадени ваучери за храна на служители и работници на обща стойност 200 млн. лв. Квотата за ваучери обаче отново е изчерпана, съобщават от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. След актуализацията на бюджета в края на лятото, размерът на квотата за 2013 г. беше увеличен от 160 млн. на 200 млн. лв. Допълнително отпуснатите 40 млн. лв. квота за ваучери обаче са били изразходвани преди броени дни.
Въпреки че сумата от 200 млн. се оказа недостатъчна за нуждите до края на тази календарна година, компаниите са успели да осигурят на над 350 хил. служители социални придобивки през месеците септември и октомври. Това се отразява положително върху покупателната сила на домакинствата и бизнеса.
„Радваме се, че квотата беше повишена тази година, защото макар и недостатъчно, увеличението помогна служителите и бизнесът да се възползват от предимствата на системата за още два месеца. През 2014 г. квотата трябва да нарасне минимум на 260 млн. лв., за да посрещне реалните нужди на пазара”, смята Арно Мартена, председател на Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Освен това ефектът за населението и икономиката е изцяло положителен”, казва той. Представители на асоциацията се надяват, че след разглеждането на всички видове данъчни преференции в края на годината правителството ще вземе мерки за облекчаване на режима на квотната система.