Великотърновския университет и НАТФИЗ подкрепиха „ранобудните студенти”

Днес сутринта бяха окупирани Великотърновския университет (ВТУ) и Националната академия за театрално и филмово изкуство

Късно снощи студентите от  Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) разпратиха до медиите и декларация, с която изразяват подкрепата си към колегите им от Софийския университет, а от днес те също предприеха окупационни действия.

Във ВТУ студентите са се затворили в 321-ва аудитория, но споделят, че не срещат подкрепа от ръководството на университета и се надяват други техни колеги да се присъединят, за да могат да удържат залата.

Ето и декларацията на студентите, окупирали ВТУ:
"ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОКУПАТОРИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаемо ръководство на Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”, уважаеми преподаватели, колеги студенти и докторанти,
Ние осъзнаваме своята отговорност към обществените проблеми като граждани на Република България и заявяваме подкрепа си към колегите от СУ „Св. Климент Охридски”. Разбираме сложността на ситуацията в България днес и поставяме началото на процес, който да доведе до промяна.
На това основание ние окупираме днес, на 28.10.2013, аудитория 321.
За кризата в обществото и проблемите в образованието ни носят вина управляващите страната през последните 23 години. Разпускането на Народното събрание и предсрочните избори сами по себе си няма да променят статуквото.
НЕ ЖЕЛАЕМ ПОДМЯНА, А ПРОМЯНА!
Няма да позволим да бъдем употребени политически!
НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:
1. Подобряване на управленския капацитет чрез кадрово обновяване за промяна на политическия стил, независимо от партийния цвят:
Оставка на ръководствата на всички парламентарно представени партии. Това е почтеният начин да понесат отговорност за проваления преход.
Оставка на всички членове на ръководства на извънпарламентарните политически партии, които са били на управленски позиции във властта в периода след промените.
2. Повишаване на образователния стандарт и установяване на регламент, стимулиращ качеството. Това са стъпки за развитие на потенциала на нацията, които ще окажат благоприятно влияние в обществения живот:
Значими инвестиции на държавата в научноизследователска дейност на студенти и преподаватели и в модернизация на формите и условията за обучение. Този ангажимент да бъде фиксиран като приоритет, независим от смяната на управляващата политическа сила.
Фиксирани семестриални такси, непроменени от първия до последния курс на обучението за всеки випуск. Настъпилите промени да касаят само приема на нови студенти.
ОКУПАЦИЯТА ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Ще бъде установен окупационен студентски контрол върху аудитория 321;
2. Учебният процес ще продължи да работи, както до момента;
3. Ще се опази имуществото на Университета, ще се окаже абсолютна и безусловна подкрепа към университетското ръководство, като се надяваме и ние да получим същото;
4. Ще бъдат насърчавани дейностите с научен характер.
Ние сме политически неангажирани. Действията ни са продиктувани само и единствено от желание за повишаване на жизнения стандарт в България и подобряване на моралния климат. Затова от вас очакваме, като граждани със силно изявено чувство за отговорност, да ни подкрепите в този момент, в който обществото трябва да се обедини.
Ние, студентите"Снимка на Деня

Щрихи от Плевен