750 млн.лв. ще усвоява Стара Загора до 2020 г.

240 проекта на общината очакват финансиране

750 млн. лв. ще усвоява община Стара Загора в периода 2014 - 2020г.

Това ще стане възможно по изготвения от общинската администрация Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора. Той е разработен по Оперативна програма „Регионално развитие" и обхваща бъдещите проекти, които общината ще реализира през новия програмен период 2014-2020 г. за изграждане на добра градска среда. Това съобщи днес пред журналисти Георги Симеонов, директор Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в Община Стара Загора.

Подготовката на този важен стратегически документ за развитието на града е продължила 4 години. В Интегрирания план са включени около 240 проекта, които очакват финансиране от новите оперативни програми. В рамките на плана са изготвени инвестиционни проекти за 36 обекта – улици, паркове, градини, обекти от образователната и културната инфраструктура. Те са определени от работна група, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров и са включени в разработката на проектното предложение, с което общината ще кандидатства за финансиране в следващия програмен период. Всички те се намират в зони с публични и социални функции - Парк „Митрополит Методий Кусев", Парк 5-ти октомври",„Парк Александър Стамболийски", Станционна градина, пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики", площадно пространство около Общината, площад „Берое", ГПЧЕ „Ромен Ролан", СОУ „Железник", ПМГ „Гео Милев" и др.

След широко обществено обсъждане и анкети с граждани, обществени организации и след одобрение в Общинския съвет и от Управляващия орган, са избрани три зони за въздействие, съобщи арх. Иван Кирчев - главен архитект  на Стара Загора.

Първа е зоната с преобладаващ социален характер, която включва кв. Железник, кв.Три чучура, кв.Три чучура север, кв.Три чучура юг и кв.Казански. Планираният бюджет за реализиране на бъдещи проекти е 201 млн. лв. Част от проектите са за подмяна на водоснабдителната мрежа в кв.Три чучура север, реконструкция на кръстовището в района на бул. “България“, бул.“Ц.С.Велики“ и ул.“Кап. Петко войвода“, до магазин Била, продължение на ул.“Хр. Ботев“, изграждане на поливен водопровод за зелените площи и паркове, възстановяване и изграждане на реплика на музея „Неолитни жилища“ и др.

Втора е зоната с публични функции с висока обществена значимост, включваща централна градска част, парк „Митрополит Методий Кусев" /Аязмото/ и Станционна градина. Предвиденият бюджет за зоната е 241 млн. лв., като 3 млн. 500 хил.лв. са за развитие на фестивален и конгресен туризъм с организиране на 14 иновативни културни събития.

Третата зона е с потенциал за икономическо развитие, включваща Индустриална зона изток и Индустриална зона запад, като средствата предвидени за тази зона са в размер на 381 млн. лв. Един от проектите е за изграждане на нова пожарна служба за 4 млн.лв. в североизточната част на зоната, заедно с проект за още 4 млн.лв. за закупуване на пожарни коли, съоръжения и екипировка за огнеборците.

Проектите, включени в плана ще се финансират след постигната договореност между общината и финансиращата програма, стана ясно още днес. В новия програмен период няма да се финансират спортни обекти, но има нов механизъм – Инструмент за финансов инженеринг, който позволява нисколихвен заем за изграждане на такива.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен