Общинско предприятие поема басейна на Младежкия дом

"Спортни имоти" става стопанин на плувната база в МКЦ

Близо час словестни битки на "високо" равнище затлачиха редовната сесия на Общинския съвет в Бургас днес.

Причина за това стана докладната, внесена от кмета на Бургас за прехвърляне на басейна на МКЦ на общинското предприятие "Спортни имоти", която срещна сериозна съпротива от опозицията.

Предложението в крайна сметка беше прието, но преди това сериозно оспорено от групата съветници от НФСБ, СЕК и БСП.

Сред мотивите за прехвърлянето е финансовата трудност при поддържката на басейна и възможността за по-доброто му управление. Според съветниците от БСП обаче "Спортни имоти" няма как да бъде по-добър стопанин, но същевременно подобно отношение към собствеността на училища от страна на общината се е превърнала в традиция.

Опозицията възнегодува и срещу ограничената информация  в докладната.

"Липсва правилника за стопанисване и управление на МКЦ и акт за публична общинска собственост. Този басейн не е отделна част от сградата, за да се разделя", възнегодуваха от НФСБ.

Успоредно с тази тема съветниците отвориха и темата за прехвърлянето за стопанисване и на други, училищни площи на същото общинско предприятие, които в момента не функционират. "Ако басейнът в "Константин Петканов" в Меден рудник е затворен, това е заради ремонтите, които сега текат в училището, а не заради лошо стопанисване", обясни заместник-кметът по образование и култура Йорданка Ананиева.  В крайна сметка точката беше приета с 28 гласа "за".

С пълно единодушие обаче след нея беше прието предожението на градоначалника за финансиране на проекта за рибарското пристанище с европейски средства. Сега община Бургас ще кандидатства за развитието на "Ченгене скеле" по ОП за развитие на сектор „Рибарство", за настоящия програмен период.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"