В Казанлък оптимизират детските заведения

Детските градини минават на делегиран бюджет

Оптимизация на детските градини и ясли на територията на община Казанлък ще бъде извършена от началото на следващата година, съобщи ресорният заместник-кмет Лилия Цонкова.

По думите й, основен проблем в общината остава намаляващият брой деца и рискът от закриването на детски заведения. Затова общинското ръководство предприема действия по подпомагане на финансирането на детските градини и ясли в малките селища. Идеята на оптимизацията е по-големите детски заведения да оказват финансова подкрепа на по-малките, така че да не се закрива нито едно детско заведение на територията на общината.

Със създаването на обединени детски заведения и превръщането на по-малките детски заведения във филиали на по-големите се постига запазване на всички детски ясли и градини в града и населените места и се гарантира тяхната спокойна работа по отглеждането и възпитанието на децата, допълни Цонкова.

Тя уточни, че считано от 1 януари следваща година Община Казанлък ще направи предложение до ОбС-Казанлък всички детски градини да прилагат системата на делегиран бюджет, тъй като самата система гарантира по-голяма прозрачност при разходването на средствата във всяко заведение и дава възможност за по-добри образователни услуги.

На територията на община Казанлък има 29 детски градини, 14 от които са в града и 4 детски ясли. През миналата година със средства от общинския бюджет са изцяло ремонтирани и обновени 1 детска градина и 1 детска ясла. Предстои цялостна реконструкция на сградите и прилежащите им части на 3 детски градини и 1 училище в един от най-големите квартали на Казанлък - "Изток". Реновирането им е заложено в една от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Казанлък.

През миналата година са газифицирани 7 училища, а през тази 1 училище и 3 детски градини.

Наред с инфраструктурните проекти, за подобряване на условията за отглеждане на деца, в Казанлък се изпълняват и проекти насочени към образователния процес, каза още Лилия Цонкова. За пример тя даде приключващият проект за подпомагане на деца със специални образователни потребности, осъществен в партньорство с ОУ "Георги Кирков" и Сдружение "Бъдеще за деца с увреждания". Проектът обхваща 84 деца и ученици от 20 училища и детски градини и включва различни дейности - ателиета, приложни изкуства, фотогалерии, театри и др.

В 8 детски градини и училища на община Казанлък и през следващата година продължава проектът "Образователна интеграция на деца от етническите малцинства", допълни Цонкова.

Лилия Цонкова уточни, че детските градини в общината са изключително активни по програмата "Коменски", като почти всички изпълняват проекти по нея, а някои детски заведения изпълняват и по 2-3 проекта. Тя окачестви дейностите по програмата като изключително ефективни по отношение на образователния процес, тъй като се реализират редица обмени с детски заведения от други държави, опознават се други култури и се обменят добри практики.