За рибното богатство на Тутракан

В рамките на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан” бе изработена документална поредица от шест епизода

Всеки епизод от докуметалната поредица е с продължителност от пет минути и те разказват за рибното богатство, засягат актуални теми от сектор Рибарство, включени са интервюта на специалисти от сектора и представят на аудиторията полезни съвети при приготвянето на рибни гозби.

Темите на поредицата са подбрани сезонно, като имат за цел да представят на зрителите различни теми от сектора според сезонността и да засегнат специфични теми от сектор Рибарство за региона на Тутракан.

Актрисата Албена Ставрева беше поканена от Община Тутракан за лице на поредицата.  Впечатлена от снимачните дни, Албена разказва за снимачните дни: „ Снимачният период беше много интересен, а Тутракан е изключително красиво място! Хората бяха много топли, много интересни случки разказаха.Направихме няколко интервюта с представители на лодкостроителен, риболовен и хотелиерски бизнес. За първи път разговарях с професионални рибари и то на работното им място – на собствените им рибарски лодки. Те ни разказаха за особеностите на риболова през различните сезони на годината, споделиха много любопитни риболовни случки, както и любовта си към трудната професия на рибаря. Те бяха толкова запалени, обичащи риболова и с такава любов говореха за случките, които са преживели. Зрителите могат да видят това в поредицата. Аз, като актьор, си представих, че ако съм режисьор веднага мога в някой филм да ги взема, да ги заснема – автентични, истински, обичащи Дунав, професията си, тънкостите, най-голямата риба, която са хванали. Невероятна красота наблюдавахме по време на снимките - ние снимахме в различни части на деня и светлината се променяше по всяко време, вълшебно докосваше водите на Дунав и се получаваха много красиви отражения – това ще запазя в съзнанието си дълбоко...“

Особено внимание в докуметалната поредица е отделено на екологичните теми, а главен герой по въпроса е еколога на Община Тутракан, г-н Ташев, който споделя следното: Проблемите на екологията не само в нашата страна, а и по цял свят са изключително мащабни, а и глобални, тъй като замърсената вода, замърсеният въздух не подбират граници, народности, политически и религиозни убеждения. Те увреждат здравето на всички ни и от тази гледна точка е необходимо всички да подхождаме съвсем сериозно и съзнателно към тях. Именно по тази причина трябва всички заедно да работим върху съзнанието на хората в съвременното общество. По този начин медиите, филмите, радиата и телевизиите са една неизменна част от работата на всички ни по опазване на околната среда. Чрез подобни филми и предавания, чрез подобни информационни кампании и проекти като този „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Тутракан”, бихме могли да въздействаме на съзнанието на хората в много положителна посока и в течение на времето да го променим по начин, който би гарантирал в малка или по-голяма степен опазването на природата и необходимостта от това да я завещаем във възможно по-неувредени параметри и качествени стойности за бъдещите поколения. Като еколог на Община Тутракан подкрепям изцяло филми и кампании като тази.“

Кметът на Община Тутракан, д-р Димитър Стефанов определя целите на проекта по следния начин: „Целта на тези проекти е насочена в две направления. Едното – да промотираме нашия град, да му направим добра реклама и хората да разберат, че Тутракан е един от съществените градове в нашата страна, който се развива и ще се развива. Едновременно с това, да създадем една малко по-добра среда за живот и работа на рибарите и техните семейства. Втората цел е да накараме хората по-често да консумират риба и рибни продукти, защото рибата като качество на хранителен продукт е на много високо ниво. Установено е, че в България консумацията на риба и рибни продукти и много малка. Нищо, че ние сме дунавски град, но и в Тутракан консумацията не е такава на рибата, каквато би ми се искало. Именно заради това, се насочихме към този вид проекти.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен