От Нова година с по-високи местни данъци

Според кмета, оставаме с най-ниските данъци в страната

Данък сгради и такса смет за гражданите и за бизнеса в Стара Загора се повишат от новата година.

Такса смет за гражданите ще се повиши от 1,2 на 1,5 промила, а за бизнеса - от 3 на 3,5 промила.

Други такси няма да бъдат увеличавани и оставаме общината с най-ниски данъци в страната, уточни кметът Живко Тодоров. Според него, увеличението на такса смет за фирмите е минимално, за да не се затруднява бизнеса в условия на криза. За сравнение в София таксата е 10 промила, каза още Живко Тодоров.

От тази година всички общини, които нямат изградени съоръжения за третиране на битовите отпадъци, ще плащат двойно повече отчисления към екоминистерството. Със събраните средства ще бъде изградена сепарираща инсталация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен