Обсъждат Плана за устойчива градска мобилност в четвъртък

Мисия Бургас

14-01-2014, 17:07

Снимка:

Burgasutre, архив

Автор:

Ния Русалиева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Променят визията на центъра с мащабни ремонти

Срещата е от 16 часа в заседателната зала на общината

Община Бургас кани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане на стратегически План за устойчива градска мобилност 2014-2020, което ще се проведе на 16 януари, четвъртък от 16 в заседателната зала на общината.

Разработването на Планове за устойчива градска мобилност (ПУГМ) - дългосрочни стратегически визии за развитие на градската мобилност с краткосрочни планове/ мерки, обвързани с реални финансови инструменти и инвестиционни инициативи, е основна дейност в рамките на проекта ATTAC.

Община Бургас е партньор по проект «Привлекателен градски обществен транспорт за достъпни градове - АТТАС»,финансиран по програма "Югоизточна Европа 2007-2013". Проектът обединява усилията на 9 партньора от 7 страни от Югоизточна Европа, които са изправени пред предизвикателствата на засилващата се урбанизация, нарастваща зависимост от автомобили, ескалиращ трафик. Необходимостта от планиране, развиване и подобряване на градската мобилност е припозната от партньорите по проекта като ключов фактор за развитието на европейските градове и региони.

Като един от основните транспортни и икономически центрове в България, гр. Бургас определя развитието на съвременна транспортна инфраструктура и нова култура на модерна градска мобилност като приоритет в цялостното  развитие на урбанизираната територия. През последните няколко години Община Бургас, чийто административен център е гр. Бургас, провежда устойчива политика на планиране и реализиране на мерки за подобряване достъпността на обществения транспорт, обновяване на автобусния парк, въвеждане на екологосъобразни и алтернативни на личните превозни средства възможности за придвижване в градската среда, подобряване качеството на услугите, предоставяни от обществения транспорт, съвременни системи за управление на паркирането и др.

През ноември 2010г. стартира проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013г., който има за цел цялостна модернизация на обществения градски транспорт, включително цялостна подмяна на автобусния парк, изграждане на Бърза автобусна линия, модернизация на вторична транспортна инфраструктура, въвеждане на системи за интелигентно управление на транспорта, изграждане на цялостна мрежа от велосипедни алеи.

През последните две години на територията на града бяха реализирани още няколко инициативи в подкрепа на модернизацията на обществения транспорт, подобряването на достъпността на градската територия и управлението на трафика: въвеждането на система за управление на паркирането (Синя зона), обновяване на спирките на обществени транспорт, изграждане на буферни паркинги, обновяване на автобусното депо и автопарка на общинския транспортен оператор "Бургасбус". През лятото на 2013 беше въведена в експлоатация общинската система за отдаване на велосипеди под наем, която ще бъде интегрирана в общата транспортна схема на града с цел да се разглежда като обществен велотранспорт. Към цялостната политика на общината се интегрират и усилията на основния оператор на обществения транспорт - Бургасбус ЕООД, чрез закупуване на 10 нови метанови автобуси, създаване, заедно с Община Бургас, на услугата "Позвъни и се вози", функционираща от  14 години, за хора със затруднена мобилност  както и на туристическата автобусна линия по заявка "Посети Бургас" и др.

Участието на Община Бургас в проект "Привлекателен градски обществен транспорт за достъпни градове - АТТАС" се мотивира от амбицията да надгради постигнатите по отношение на развитието на транспорта резултати, да обедини и интегрира отделните проекти и инициативи, изготвяйки цялостна, интегрирана и дългосрочна стратегия за развитие на модерна градска мобилност, в резултат на която ще се постигне по-високо ниво на устойчиво и ефективно планиране на градската мобилност и управление на трафика.

Изготвянето на стратегически план за интегрирана, интермодална и устойчива градска мобилност на Община Бургас, е ключов фактор за ефективното разрешаване на проблемите свързани с негативното въздействие на транспорта върху здравето, сигурността и безопасността на гражданите, атмосферното и шумово замърсяване, енергийна неефективност, неефикасността и неефективността на разходите за транспорт на хора и товари и подобряване на градска среда, градска архитектура и качество на живот.

Интегрирането на различните транспортни средства и увеличаване възможностите за ефективно свързване и бързо придвижване в градската среда на граждани и гости на Бургас, са ключови за удовлетворяване на нуждите на хората и бизнеса, както и за постигане на динамично, устойчиво и интелигентно развитие на града.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен