13 населени места в Бургаско без покритие на цифров ефирен сигнал

Най-тежка е ситуацията в пограничната община Малко Търново

Без покритие на цифров ефирен сигнал в община Бургас общо 13 населени места. 6 от тях са в  община Малко Търново, 3 в община Царево, 2 община Руен, а в Средец и Сунгурларе има по едно селище, сочат данните на Министерството на транспорта, информационните технологии.

"Промяната на аналоговото ефирно телевизионно излъчване и преминаването към цифров сигнал от 30 септември 2013 г, беше предшествано от продължителна и скъпоструваща информационна кампания. Безспорни са предимствата на цифровия сигнал, но за съжаление той не достига до всички български граждани. Незаслужено бяха ощетени още веднъж тези, които живеят в крайграничните и планинските райони на нашата страна", коментира общественият посредник на Бургас Таню Атанасов в писмо до медиите. 

Един от жителите на село Веселие обяснява, че е изпълнил всички изисквания, включително и абсурдното антената да е не по-малко от 10 м. над нивото на земята, монтирал е усилватели и въпреки всичко няма сигнал.

От данните става ясно, че най-тежка е ситуацията в пограничната община Малко Търново. От общо 13 съставни селища само в самия град сигналът осигурява над 90% покритие, в 4 селища – Близнак, Граматиково, Звездец, Стоилово той е между 30 и 90%, в селата Бръшлян и Заберново под 10%, а покритие няма в с. Бяла вода, Визица, Евренозово, Калово, Младежко, Сливарово.

"Изводът е, че българските граждани живеещи в пограничните и планински райони за пореден път са ощетени от държавата. За тях новият цифров телевизионен сигнал въпреки обилните скъпоструващи телевизионни реклами, нито е достъпен, нито е безплатен. Най-бедните и социално слаби слоеве от населението отново са ощетени от държавата. Независимо, че за социално слабите бяха отпуснати безплатни декодери, липсата на качествен телевизионен сигнал лишава една част от тази възможност, достъпна за останалите граждани", коментира Атанасов.