Общинските съветници си вдигат заплатите

Сесия на Общинския съвет - на 30 януари

Между 25 и 30% от средната брутна работна заплата на общинската администрация ще си гласуват на предстоящата сесия местните общински съветници.

Промени в Закона за местното самоуправление и администрация дадоха възможност, в общините с население над 100 000 души заплатите на общинските съветници да са до 70% от брутното възнаграждение на председателя на съвета, а в градовете с до 100 000 жители - до 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация. Това ще бъде и акцент в дневния ред на предстоящото заседание с гласуването на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора. Предложението влиза за гласуване в януарската сесия без фиксирана финансова рамка.

„Нямаме никакви конкретни решения или предложения. Ще търсим приемлив вариант, който да отговаря на бюджета на Община Стара Загора, но и да е достоен за труда на общинските съветници. Предстоят още разисквания по темата както вътре в групите на различните политически партии, така и между председателите им. Процентите варират от 25 до 30 поне на този етап. На сесията на 30 януари ще стане ясно какви ще са санкциите за неучастие в сесии или Постоянни комисии“, каза на редовната пресконференция преди сесия председателя на ОбС Стара Загора Емил Христов.

„Водих разговори с председатели на Общински съвети на градове, които са съизмерими по общински бюджет със Стара Загора. Целта ми беше да намерим своето място в общата схема на увеличението. В Русе например гласуваха възнаграждението на общинските съветници да е в размер на 30% от заплатата на председателя на Общинския съвет“,  уточни Емил Христов.

В дневния ред на предстоящата през следващата седмица сесия ще влезе и доклад за работата на обществения посредник на територията на община Стара Загора, както и отчет за дейността на Общинския съвет за периода юли-декември 2013 година.

На 30 януари старозагорските общински съветници ще гласуват и за избор на управител на „Обредни дейности“ ЕООД и „Мересев“ ЕООД. С общо 43 точки започва работа Общинския съвет през 2014 година.